Privaatsuspoliitika:

 1. Loodusravi Kliinik kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja Kliendile parema teenuse osutamiseks.
 2. Loodusravi Kliinik ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.
 3. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Loodusravi Kliiniku andmebaasist.

Üld ja ostutingimused:

 1. Üldiste tingimuste kehtivus
  1. Üldised tingimused kehtivad Loodusravi Kliiniku klientide (edaspidi Klient) ja Loodusravi Kliiniku omaniku vahel (edaspidi Loodusravi Kliinik) pileti ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.Loodusravi Kliinik OÜ
   Sõpruse pst 190-76
   13423, Tallinn
   Reg. nr. 11412763
   KMKR: EE101387240
   Swedbank: 221050154772
   SEB: 10220075820014
   Nordea: EE381700017001806500
  2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
  3. Loodusravi Kliinik jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.terranova.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
  4. Loodusravi Kliinik ja Klient soovivad kaubelda www.terranova.ee kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. www.terranova.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
 2. Tellitud pileti eest tasumine
  1. Enne 15.09 on piletihind 12EUR, alates 16.09 17EUR.
  2. Piletiostu kinnitab makse sooritamine.
  3. Klient saab tasuda pangalinkide kaudu või ettemaksuarve alusel (mis saadetakse maili aadressile, kui Klient avaldab selleks soovi). Eesti pangalingid, mille kaudu saab Loodusravi Kliiniku e-poes tasuda: Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV ja Krediidipank. Samuti on võimalik tasuda Visa ja MasterCard deebet- ja krediitkaardiga. Makselahenduse osas teeb Loodusravi Kliinik koostööd www.maksekeskus.ee’ga.
 3. Tellimuse tühistamine ja raha tagastamine
  1. Klient on teadlik, et tal puudub müügilepingust taganemise õigus võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 4 kohaselt.
 4. Vastutus ja vääramatu jõud
  1. Loodusravi Kliinik vastutab Kliendi ees Loodusravi Kliiniku poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. Klient vastutab Loodusravi Kliiniku ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
 5. Muud tingimused
  1. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Loodusravi Kliinik Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
  2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Loodusravi Kliinikul õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
 6. Lisainfo
  1. Kõiki Loodusravi Kliiniku tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile info@terranova.ee. Loodusravi Kliinik püüab vastata saadetud kirjadele esimesel võimalusel.